WebConnect

OpisLogo

Logo frameworka umożliwiającego logowanie się między różnymi portalami

Logo nawiązującego do ikony udostępniania oraz element nawiązujący do OpenID - skryptu, który był wzorem dla WebConnect w początkowej fazie projektowania

Skrypt, który umożliwia logowanie/rejestrację na Twojej stronie WWW używając konta z innej strony a także tą samą czynność używając konta na Twojej stronie do logowania na innej stronie. Do dyspozycji są dwa skrypty, typu serwer umożliwia dostęp do konta na Twojej stronie z poziomu innych stron oraz typu klient, który umożliwia zalogowanie się na Twojej stronie używając konta w innym portalu. Dostępne sią także bramki, które umożliwiają logowanie się np kontem z facebook.com