WebConnect

OpisLogo

Zaloguj się w na stronie WWW z użyciem konta w innym

WebConnect to możliwość lgoowania się na jednej stronie WWW używając konta z innej strony. Zaimplementuj u siebie moduł serwer - logowanie twoim kontem lub moduł klient - logowanie się innym kontem, także z portali np facebook.com dzięki domyślnym bramkom WebConnect

Skrypt, który umożliwia logowanie/rejestrację na Twojej stronie WWW używając konta z innej strony a także tą samą czynność używając konta na Twojej stronie do logowania na innej stronie. Do dyspozycji są dwa skrypty, typu serwer umożliwia dostęp do konta na Twojej stronie z poziomu innych stron oraz typu klient, który umożliwia zalogowanie się na Twojej stronie używając konta w innym portalu. Dostępne sią także bramki, które umożliwiają logowanie się np kontem z facebook.com