AppMan

Opis

Prosty skrypt do instalacji programów

Prosty skrypt dla systemów bazujących na Arch Linux, umożliwia instalację programów z repozytoriów poprzez zrozumiałe dla użytkownika polecenia, gromadzi także online dane o czasie kompilacji dzięki czemu można sprawdzić orientacyjny czas kompilacji programu ze źródeł

Aplikacja działa w konsoli systemu Arch Linux i nie posiada jeszcze strony domowej z domumentacją